Stowarzyszenie

Władze

Zarząd

Prezes – Bożena Pawłowska

Wiceprezes – Weronika Baniewska

Członek Zarządu – Marlena Rogowska

Członek Zarządu – Grażyna Strzech

Członek Zarządu – Artur Moskalik

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Ewa Piekarska

Członek – Iwona Koleśniuk