Stowarzyszenie

Władze

Zarząd

Prezes – Artur Moskalik

Wiceprezes – Bożena Pawłowska

Członek Zarządu – Weronika Baniewska

Członek Zarządu – Marlena Rogowska

Członek Zarządu – Paulina Panek

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Alicja Czerniawska

Członek – Iwona Koleśniuk