Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie osób niesłyszących

„W MIG”

Naszym celem jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i osób z uszkodzonym słuchem, zaimplantowanych oraz z wadami wymowy oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Głusi nie gęsi,

swój język mają

 – Polski Związek Głuchych

Aktualności

Najnowsze wpisy

Kolorowanka Edukacyjna – poznaj świat osób niesłyszących

Kolorowanka Edukacyjna – poznaj świat osób niesłyszących

Miganie kolorowe ułatwia rozmowęNiniejsza kolorowanka została stworzona specjalnie dla Was dzieci, aby w łatwy sposób przybliżyć Wam świat osób niesłyszących.Zaproście rodziców, dziadków lub rodzeństwo do wspólnego spędzenia czasu.Kolorujcie, sprawdzajcie...

Zapraszamy na piknik rodzinny

Zapraszamy na piknik rodzinny

Integracyjny Piknik RodzinnyJuż 10 września zapraszamy całe rodziny do Samborowa koło Ostródy na Integracyjny Piknik Rodzinny przygotowany przez osoby niesłyszące w ramach projektu „Dostępni w mig”.Od 11.00 do 15.00 będzie...

Nabór do projektu

Nabór do projektu

"Dostępni w mig"Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „W Mig” ogłasza nabór do nowego projektu „Dostępni w mig”. Zapraszamy osoby niesłyszące i ich rodziny, przedstawicieli branży medycznej i osoby mające lub planujące kontakt z Głuchymi...

Nasze cele

Czym się zajmujemy?

Do przedmiotu działalności Stowarzyszenia należy prowadzenie działań w zakresie: turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa.

N

Integracja

osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących i niedosłyszących ze środowiskiem społecznym.

N

Niwelowanie barier

komunikacyjnych i architektonicznych ograniczających udział osób niepełnosprawnych, w tym głuchych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

N

Wspieranie

nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania osób głuchych

N

upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nasi członkowie

Członkiem naszej organizacji może zostać osoba fizyczna, która jest głucha lub ma uszkodzony słuch lub która słyszy i są jej bliskie cele stowarzyszenia.

Masz jakieś pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń!