Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie osób niesłyszących

„W MIG”

Naszym celem jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i osób z uszkodzonym słuchem, zaimplantowanych oraz z wadami wymowy oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Głusi nie gęsi,

swój język mają

 – Polski Związek Głuchych

Aktualności

Najnowsze wpisy

Kampania społeczna

Kampania społeczna

"Nie migaj się od życia" to kampania na rzecz osób niesłyszących, które na co dzień muszą się zmagać z wieloma barierami w życiu prywatnym i zawodowym. Bezrefleksyjnie powtarzane krzywdzące stereotypy o głuchych utrudniają im normalne funkcjonowanie w...

Turniej Bowlingowy

Turniej Bowlingowy

I Zachodniomazurski Turniej Bowlingowy Niesłyszących 2022. 26 listopada w Kręgielni King Pin w Ostródzie do zaciętej walki o złoty puchar stanęło 24 niesłyszących zawodników.Celem turnieju była integracja środowiska osób niesłyszących, popularyzacja gry w kręgle, jako...

Spotkanie z Olgą Bończyk

Spotkanie z Olgą Bończyk

"Oko w oko z inspiracją" O ogromnej pasji, pracowitości, talencie oraz dorastaniu w świecie ciszy rozmawialiśmy z Olgą Bończyk w ramach spotkania „Oko w oko z inspiracją”.24 października 2022 r. sala kameralna Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach wypełniona była...

Nasze cele

Czym się zajmujemy?

Do przedmiotu działalności Stowarzyszenia należy prowadzenie działań w zakresie: turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa.

N

Integracja

osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących i niedosłyszących ze środowiskiem społecznym.

N

Niwelowanie barier

komunikacyjnych i architektonicznych ograniczających udział osób niepełnosprawnych, w tym głuchych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

N

Wspieranie

nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania osób głuchych

N

upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nasi członkowie

Członkiem naszej organizacji może zostać osoba fizyczna, która jest głucha lub ma uszkodzony słuch lub która słyszy i są jej bliskie cele stowarzyszenia.

Masz jakieś pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń!