Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie "W MIG"

Organizacja pozarządowa osób z wadami słuchu

Stowarzyszenie osób niesłyszących

„W MIG”

Naszym celem jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i osób z uszkodzonym słuchem, zaimplantowanych oraz z wadami wymowy oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Głusi nie gęsi,

swój język mają

 – Polski Związek Głuchych

Aktualności

Najnowsze wpisy

Warsztaty rodzinne

Warsztaty rodzinne

Warsztaty tematyczneW ramach realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w trzech warsztatach tematycznych. 29 listopada 2023 r.  w Ostródzie pod okiem Pani Magdy z MK Handmade For You wykonali mydełka ręcznie robione, piękne makramy i kolorowe bombki. Warsztaty...

Jak przygotować się do badań lekarskich

Jak przygotować się do badań lekarskich

Jak przygotować się do badań lekarskichOsoby niesłyszące ze względu na barierę w komunikowaniu się mają utrudniony dostęp do służby medycznej.Dlatego przygotowaliśmy mini przewodnik w języku migowym z informacją jak przygotować się...

I Integracyjny Piknik Rodzinny

I Integracyjny Piknik Rodzinny

I Integracyjny Piknik Rodzinny za nami10 września 2023 r. odbył się piknik przygotowany przez Osoby Głuche. Na placu obok Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie spotkały się osoby niesłyszące z całego województwa oraz słyszący mieszkańcy regionu. O...

Nasze cele

Czym się zajmujemy?

Do przedmiotu działalności Stowarzyszenia należy prowadzenie działań w zakresie: turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa.

N

Integracja

osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących i niedosłyszących ze środowiskiem społecznym.

N

Niwelowanie barier

komunikacyjnych i architektonicznych ograniczających udział osób niepełnosprawnych, w tym głuchych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

N

Wspieranie

nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania osób głuchych

N

upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nasi członkowie

Członkiem naszej organizacji może zostać osoba fizyczna, która jest głucha lub ma uszkodzony słuch lub która słyszy i są jej bliskie cele stowarzyszenia.

Masz jakieś pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń!