O projekcie

Turystyka formą rehabilitacji

Projekt „Turystyka formą rehabilitacji i integracji niesłyszących mieszkańców Powiatu Ostródzkiego

Celem głównym projektu „Turystyka formą rehabilitacji i integracji niesłyszących mieszkańców Powiatu Ostródzkiego” jest zwiększenie aktywności sportowej i społecznej, zachęcenie do poznawania regionu 23 osób głuchych, niedosłyszących, ich rodzin zamieszkujących Powiat Ostródzki, subregion Mazury Zachodnie w tym członków Stowarzyszenia „W mig” oraz osoby słyszące znające język migowy w okresie od 15.06.2022 do 30.07.2022 r.

 

Cel główny

będzie realizowany poprzez tworzenie więzi społecznych, aktywizację oraz integrację osób niesłyszących i słyszących znających język migowy z subregionu Mazur Zachodnich oraz ułatwienie dostępu do kultury, sportu, rekreacji i tradycji kuchni lokalnej. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

  • spływ kajakowy rzeką Drwęcą,
Grupowe zdjęcie członków stowarzyszenia podczas spływu kajakowego
  • wyjazd integracyjny z przewodnikiem i tłumaczem do obiektów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (Nowe Miasto Lubawskie, Kurza Góra, Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej),
Grupowe zdjęcie członków stowarzyszenia na szczycie wieży widokowej na kurzej górze
  • warsztaty kulinarne z tłumaczem języka migowego przeprowadzone w jednym z Kół Gospodyń Wiejskich należących do Szlaku Kulinarnego Mazury Zachodnie od Kuchni.
3 uśmiechnięte kobiety rozgniatające ziemniaki do zielonej miski

    Wartość zadania: 5883,00 zł

    Dofinansowanie: 100%

    Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu Ostródzkiego.