O projekcie

Nie migaj się od życia

Projekt „Nie migaj się od życia”

realizowany będzie przez siedem miesięcy w okresie od dnia: 01.06.2022 do dnia 31.12.2022 w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatów ostródzkiego, iławskiego, olsztyńskiego, części powiatu elbląskiego tworzących subregion Mazury Zachodnie. Celem głównym projektu „Nie migaj się od życia” jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego i podniesienie kwalifikacji u 45 osób w wieku 18-70 lat zamieszkujących subregion Mazur Zachodnich w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2022. Cel główny będzie realizowany poprzez tworzenie więzi społecznych, aktywizację oraz podniesienie kwalifikacji 30 osób niesłyszących i 15 przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, pracowników samorządów, służb mundurowych oraz instytucji kulturalnych i sportowych z subregionu Mazur Zachodnich oraz ułatwienie dostępu do kultury, sportu, rekreacji, codziennych czynności osobom niesłyszącym.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

  • cykl 10 szkoleń dla 5 niesłyszących self-adwokatów, podczas których nabędą oni potrzebne umiejętności autoprezentacji z zakresu problemów osób z niepełnosprawnościami, ich praw, barier na jakie napotykają w życiu codziennym, organizacji czasu wolnego, a także szerzeniem informacji o osobach z niepełnosprawnościami. Self−adwokaci w przyszłości mogą brać udział w większej liczbie wydarzeń, konferencji dotyczących sytuacji głuchych, występować publicznie, załatwiać swoje sprawy urzędowe, szukać pracy, nawiązywać kontakty towarzyskie − by być widoczni w społeczeństwie.
  • kampania społeczno-informacyjna, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Osoby głuche w trakcie praktycznych warsztatów wezmą czynny udział w tworzeniu elementów i narzędzi promocyjnych takich jak: bilbordy, spot reklamowy oraz ulotki.
  • podniesienie, pozyskanie i uzupełnienie kwalifikacji uczestników poprzez kurs języka migowego, kurs na patent sternika motorowodnego,
  • wizyta studyjna uczestników na szlaku kulinarnym Mazury Zachodnie od Kuchni,
  • regionalne zawody głuchych w kręgle, pierwszy tego typu profesjonalny turniej na Mazurach Zachodnich, udział dostosowany dla osób głuchych.
Plakat z dofinansowaniem projektu "Nie migaj się od życia" Dofinansowanie: 150000 złotych

Tytuł projektu: Nie migaj się od życia

Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.12.2022

Wartość projektu: 150 000, 00 zł

Dofinansowanie: 100%

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.