O projekcie

Dostępni w mig

Projekt „Dostępni w mig”

realizowany będzie przez siedem miesięcy w okresie od dnia: 01.06.2023 do dnia 31.12.2023 w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatów ostródzkiego, iławskiego, olsztyńskiego, części powiatu elbląskiego i działdowskiego.
Celem głównym projektu „Dostępni w mig” jest zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i podniesienie kwalifikacji 50 osób zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie w okresie od 01.06.2023 do 31.12.2023.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

  • Rekrutacja uczestników.
  • Działania informacyjno-promocyjne.
  • Poradnictwo specjalistyczne dla osób głuchych, niedosłyszących i ich rodzin.
  • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji Uczestników poprzez kurs online języka migowego, zajęcia komputerowe, kurs animatora zabaw dla dzieci niesłyszących oraz szkolenie z zakresu komunikacji z głuchym pacjentem oraz problemów osób z niepełnosprawnościami, ich praw, barier na jakie napotykają w życiu codziennym.
  • Tworzenie elementów i narzędzi promocyjnych takich jak: filmik informacyjny oraz ulotki dotyczące eliminowania barier komunikacyjnych w dostępie do opieki medycznej.
  • Wsparcie funkcjonowania głuchych rodzin poprzez: organizację warsztatów tematycznych, które przyczynią się do zacieśnienia więzi rodzinnych oraz podnoszenia kompetencji rodzicielskich i społecznych.
  • Organizacja pikniku dla społeczności lokalnej, podczas którego po raz pierwszy osoby niesłyszące będą gospodarzami i zaproszą do uczestnictwa słyszących mieszkańców regionu.
  • Ewaluacja.
Plakat z dofinansowaniem projektu "Nie migaj się od życia" Dofinansowanie: 150000 złotych

Tytuł projektu: Dostępni w mig

Okres realizacji: 01.06.2023 – 31.12.2023

Wartość projektu: 87 000, 00 zł

Dofinansowanie: 100%

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.